Zamawiający
Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu
Batorego 15
41-902 Bytom
Tel.: 7861 400
Faks: 7861 400
Adres strony internetowej: www.szpital2.bytom.pl

1/1PN/2023 - dostawę specjalistycznych wyrobów medycznych oraz sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu

Informacje o zamówieniu
dostawę specjalistycznych wyrobów medycznych oraz sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu
1/1PN/2023
Tryb podstawowy
Dostawy
2023-01-27 11:00:00
2023-01-27 11:15:00
2023-02-25

: 2023-01-17 09:43:53
: Jasiniok Małgorzata