Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

ZP.271.1.54.2022.AW - Modernizacja Domu Dziennego Pobytu nr 2 przy ul. Piramowicza 27 w Kędzierzynie-Koźlu w formule zaprojektruj i wykonaj - II POSTĘPOWANIE

Informacje o zamówieniu
Modernizacja Domu Dziennego Pobytu nr 2 przy ul. Piramowicza 27 w Kędzierzynie-Koźlu w formule zaprojektruj i wykonaj - II POSTĘPOWANIE
ZP.271.1.54.2022.AW
Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
Roboty budowlane
2022-05-31 13:00:00
2022-05-31 13:15:00
2022-06-29

: 2022-05-16 14:09:43
: Wesołowska Agnieszka