Zamawiający
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
Ceramiczna 1
22-100 Chełm
Tel.: 562 32 54
Faks: 562 32 47
Adres strony internetowej: www.szpital.chelm.pl

ZP.3311.44.2022 - Zakup i dostawy odczynników, materiałów zużywalnych oraz kontroli dla Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

Informacje o zamówieniu
Zakup i dostawy odczynników, materiałów zużywalnych oraz kontroli dla Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi
ZP.3311.44.2022
Uproszczone (pozaustawowe)
Dostawy
2022-08-08 09:00:00
2022-08-08 09:30:00
2022-09-06

: 2022-08-02 13:43:57
: Sobocińska-Koszuta Urszula