Zamawiający
Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
Tel.: 3250236
Faks: 3250415
Adres strony internetowej: www.pcz.pl

ZP/U-17/18 - Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników, współmałżonków, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci pracowników Politechniki Częstochowskiej

Informacje o zamówieniu
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników, współmałżonków, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci pracowników Politechniki Częstochowskiej
ZP/U-17/18
przetarg nieograniczony
Usługi
2018-11-20 11:30:00
2018-11-20 12:00:00
60 dni

: 2018-10-10 09:05:58
: Taranek - Totoś Maria