Zamawiający
Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu
Batorego 15
41-902 Bytom
Tel.: 7861 400
Faks: 7861 400
Adres strony internetowej: www.szpital2.bytom.pl

12/12PN/2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych, płynów do odżywiania pozajelitowego oraz produktów leczniczych dla potrzeb Apteki Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.

Informacje o zamówieniu
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych, płynów do odżywiania pozajelitowego oraz produktów leczniczych dla potrzeb Apteki Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.
12/12PN/2019
przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-06-07 11:00:00
2019-06-07 11:30:00
60 dni

: 2019-04-30 11:57:39
: Jasiniok Małgorzata