Zamawiający
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Tel.: 617-35-95, 617-33-63
Faks: 617-35-95, 617-33-63
Adres strony internetowej: www.dzp.agh.edu.pl

KC-zp.272-85/19 - dostawa urządzeń sieciowych dla WIEiT - KC-zp.272-85/19

Informacje o zamówieniu
dostawa urządzeń sieciowych dla WIEiT - KC-zp.272-85/19
KC-zp.272-85/19
przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-04-15 10:30:00
2019-04-15 11:00:00
60 dni

: 2019-02-21 14:11:07
: Kraińska Joanna