Zamawiający
Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o.
Olszowa, ul. Bursztynowa 55
63-600 Kępno
Tel.: 78 21 190
Faks: 62 75 14 166
Adres strony internetowej: www.zzo-olszowa.pl

6/ZZO/2019/ZP - Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 oraz odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o. o.

Informacje o zamówieniu
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 oraz odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o. o.
6/ZZO/2019/ZP
przetarg nieograniczony
Usługi
2019-04-09 12:00:00
2019-04-09 12:15:00
60 dni

: 2019-03-06 14:14:27
: Howis Maciej