Zamawiający
Gmina Myślenice
Rynek 8/9
32-400 Myślenice
Tel.: 126392300
Faks: 126392305
Adres strony internetowej: www.myslenice.pl

BZP/271/9/2019 - Dostawa 2 kpl. termowizorów oarz 3 kpl. kamer termowizyjnych wraz z przeszkoleniem z ich obsługi

Informacje o zamówieniu
Dostawa 2 kpl. termowizorów oarz 3 kpl. kamer termowizyjnych wraz z przeszkoleniem z ich obsługi
BZP/271/9/2019
uproszczone (pozaustawowe)
Dostawy
30 dni

: 2019-04-03 09:02:16
: Borczak Katarzyna