Zamawiający
Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu
Batorego 15
41-902 Bytom
Tel.: 7861 400
Faks: 7861 400
Adres strony internetowej: www.szpital2.bytom.pl

13/13PN/2019 - Przetarg niograniczony na dostawę odczynników diagnostycznych i bakteriologicznych dla potrzeb Szpitala

Informacje o zamówieniu
Przetarg niograniczony na dostawę odczynników diagnostycznych i bakteriologicznych dla potrzeb Szpitala
13/13PN/2019
przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-05-28 11:00:00
2019-05-28 11:30:00
30 dni

: 2019-05-15 09:25:58
: Jasiniok Małgorzata