Zamawiający
NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII
Alpejska 42
04-628 Warszawa
Tel.: 812 04 40
Faks: 812 67 32
e-mail: dh@ikard.pl
Adres strony internetowej: http://www.ikard.pl

ZP.057.2019 - Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych - 79 zadań

Informacje o zamówieniu
Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych - 79 zadań
ZP.057.2019
przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-08-07 09:00:00
2019-08-07 09:30:00
60 dni

: 2019-06-19 10:40:20
: Kisiel Alicja