Zamawiający
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
Tel.: 829 44 40
Faks: 829 40 12
Adres strony internetowej: www.amu.edu.pl

ZP/3286/D/19 - Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla Instytutu Filologii Polskiej UAM

Informacje o zamówieniu
Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla Instytutu Filologii Polskiej UAM
ZP/3286/D/19
przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-12-20 10:00:00
2019-12-20 11:00:00
60 dni

: 2019-11-19 09:49:31
: Czerniak Arleta