Zamawiający
POLITECHNIKA RZESZOWSKA
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
Tel.: 17 7432175
Faks: 8651075
Adres strony internetowej: www.prz.edu.pl

NA/P/210/2022 - Wykonanie usługi serwisowej urządzenia CVD BPX Pro 325S

Informacje o zamówieniu
Wykonanie usługi serwisowej urządzenia CVD BPX Pro 325S
NA/P/210/2022
Tryb podstawowy
Usługi
2022-08-25 10:00:00
2022-08-25 10:15:00
2022-09-23

: 2022-08-17 13:21:01
: Salamon Magdalena