Zamawiający
Uniwersytet Morski w Gdyni
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia
Tel.: 55-86-421
Faks: 7412250
Adres strony internetowej: www.umg.edu.pl

CRZP/130/2022/AZP - Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2021/GA/5 - Elementy symulatora - oscyloskop - powtórne

Informacje o zamówieniu
Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2021/GA/5 - Elementy symulatora - oscyloskop - powtórne
CRZP/130/2022/AZP
Tryb podstawowy
Dostawy
2022-08-08 10:00:00
2022-08-08 10:15:00
2022-09-06

: 2022-07-27 12:00:32
: Kolesińska Anna