Zamawiający
Uniwersytet Morski w Gdyni
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia
Tel.: 55-86-421
Faks: 7412250
Adres strony internetowej: www.umg.edu.pl

CRZP/233/2022/AZP - Świadczenie usług badawczych przez specjalistę w projekcie

Informacje o zamówieniu
Świadczenie usług badawczych przez specjalistę w projekcie
CRZP/233/2022/AZP
Tryb podstawowy bez negocjacji
Usługi
2022-12-07 10:00:00
2022-12-07 10:15:00
2023-01-05

: 2022-11-29 13:04:48
: Brunowicz Anita