Zamawiający
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
Konstantego Damrota 30
47-220 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: 472-38-80
Faks:
Adres strony internetowej: www.bip.cuwkk.pl

CUW.262.58.2021.MS - Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1449 O Bierawa-Grabówka od przejazdu kolejowego w kierunku Bierawy

Informacje o zamówieniu
Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1449 O Bierawa-Grabówka od przejazdu kolejowego w kierunku Bierawy
CUW.262.58.2021.MS
tryb podstawowy
Roboty budowlane
2021-10-04 10:00:00
2021-10-04 11:00:00
2021-11-02

: 2021-09-16 12:32:45
: Kulczyk Magdalena