Zamawiający
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kasprzaka 17
01-211 Warszawa
Tel.: 38-94-902
Faks: 632-38-93
Adres strony internetowej: www.wolski.med.pl

EP/52/2021 - Dostawa ekranu projekcyjnego 1 szt., niszczarek 4 szt., laptopów nowe 13 szt. komputerów stacjonarnych (nowych lub poleasingowych) 11 szt., monitorów do komputera stacjonarnego (nowych lub poleasingowych) 11 szt. drukarek - 7 szt. w ramach realizacji projektu: "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa - Wola" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa nr POWR.04.01.00-00-DM03/20

Informacje o zamówieniu
Dostawa ekranu projekcyjnego 1 szt., niszczarek 4 szt., laptopów nowe 13 szt. komputerów stacjonarnych (nowych lub poleasingowych) 11 szt., monitorów do komputera stacjonarnego (nowych lub poleasingowych) 11 szt. drukarek - 7 szt. w ramach realizacji projektu: "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa - Wola" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa nr POWR.04.01.00-00-DM03/20
EP/52/2021
Tryb podstawowy
Dostawy
2021-12-14 09:00:00
2021-12-14 09:30:00
2022-01-12

: 2021-12-06 12:27:24
: Marcinkowska Małgorzata