Zamawiający
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Jerzego Waszyngtona 17
15-274 Białystok
Tel.: 7450595
Faks: 7450595
e-mail: zp@udsk.pl
Adres strony internetowej: https://udsk.pl/zp

PN-11/22/1 - Dostawa leków, immunoglobuliny, diety do żywienia dojelitowego i produktów do dializ

Informacje o zamówieniu
Dostawa leków, immunoglobuliny, diety do żywienia dojelitowego i produktów do dializ
PN-11/22/1
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2022-04-22 08:00:00
2022-04-22 09:00:00
2022-05-24 08:00:00
2022-05-24 08:30:00
2022-07-20

: 2022-03-22 09:49:46
: Saczyńska Anna