Zamawiający
POLITECHNIKA RZESZOWSKA
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
Tel.: 17 7432175
Faks: 8651075
Adres strony internetowej: www.prz.edu.pl

NA/P/288/2022 - Sukcesywna dostawa benzyny lotniczej AVGAS 100 LL dla Ośrodka Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej na lata 2023-2024.

Informacje o zamówieniu
Sukcesywna dostawa benzyny lotniczej AVGAS 100 LL dla Ośrodka Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej na lata 2023-2024.
NA/P/288/2022
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2022-12-16 10:00:00
2022-12-16 10:15:00
2023-03-15

: 2022-11-10 10:03:48
: Pękala Michał