Zamawiający
SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU
Juraszów 7/19
60-479 Poznań
Tel.: 8212359
Faks: 8233451
Adres strony internetowej: www.lutycka.pl

SZW/SZP/34/2019 - Remont rozdzielni nn-0,4 kV w stacji transformatorowej MST 558 w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu

Informacje o zamówieniu
Remont rozdzielni nn-0,4 kV w stacji transformatorowej MST 558 w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu
SZW/SZP/34/2019
przetarg nieograniczony
Roboty budowlane
2019-06-07 09:00:00
2019-06-07 10:00:00
60 dni

: 2019-04-13 11:09:20
: Michalszczak Jolanta