Zamawiający
Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
ul. Prądnicka 35-37
31-202 Kraków
Tel.: 12 25 78 291; 12 25 78 292
Faks: 12 25 78 229; 12 25 78 292
Adres strony internetowej: www.narutowicz.krakow.pl

ZP/46/2018 - Zakup i dostawa różnych wyrobów medycznych III

Informacje o zamówieniu
Zakup i dostawa różnych wyrobów medycznych III
ZP/46/2018
przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-01-24 11:00:00
2019-01-24 12:00:00
60 dni

: 2018-12-05 10:32:23
: Szlifińska Ewa