Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

84/2021 - Dostawa imunoglobuliny ludzkiej

Informacje o zamówieniu
Dostawa imunoglobuliny ludzkiej
84/2021
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2021-12-21 11:00:00
2021-12-21 11:15:00
2022-03-20

: 2021-11-24 11:29:41
: Krajewska Izabela