Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

ZP.271.1.110.2022.AJ - Roboty remontowe obiektów mostowych zlokalizowanych w ciagach dróg zarzadzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn_Koźle w latach 2022-2025

Informacje o zamówieniu
Roboty remontowe obiektów mostowych zlokalizowanych w ciagach dróg zarzadzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn_Koźle w latach 2022-2025
ZP.271.1.110.2022.AJ
Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
Roboty budowlane
2022-10-13 11:45:00
2022-10-13 12:00:00
2022-11-14 11:15:00
2022-11-14 11:20:00
2022-11-11

: 2022-09-28 14:14:15
: Wesołowska Agnieszka