Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

ZP.271.1.78.2022.AJ - Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Astrów w ramach zadania: PT i budowa ul. Astrów

Informacje o zamówieniu
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Astrów w ramach zadania: PT i budowa ul. Astrów
ZP.271.1.78.2022.AJ
Przetarg nieograniczony
Usługi
2022-08-08 11:45:00
2022-08-08 12:00:00
2022-11-05

: 2022-07-22 09:23:39
: Janyk Agnieszka