Zamawiający
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Ceramiczna 1
22-100 Chełm
Tel.: 562 32 54
Faks: 562 32 47
Adres strony internetowej: www.szpital.chelm.pl

ZP 3311/8/2020 - Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji

Informacje o zamówieniu
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji
ZP 3311/8/2020
przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-03-19 09:00:00
2020-03-19 09:00:00
30 dni

: 2020-03-09 12:49:45
: Bartnik Grażyna