Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

129/2022 - Dostawa 3 szt. robotów do odkażania i dekontaminacji

Informacje o zamówieniu
Dostawa 3 szt. robotów do odkażania i dekontaminacji
129/2022
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2023-01-31 12:00:00
2023-01-31 12:15:00
2023-04-30

: 2023-01-03 09:40:21
: Jakimowicz Urszula