Zamawiający
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie
ul. Garncarska 11
31-115 Kraków
Tel.: +48126348282
Faks:
Adres strony internetowej: www.nio-krakow.pl

ZP-271-21/22 - Dostawa sprzętu medycznego, wyrobów medycznych oraz wskaźników biologicznych do sterylizacji

Informacje o zamówieniu
Dostawa sprzętu medycznego, wyrobów medycznych oraz wskaźników biologicznych do sterylizacji
ZP-271-21/22
Tryb podstawowy
Dostawy
2022-05-19 11:00:00
2022-05-19 11:30:00
2022-06-17

: 2022-05-10 07:57:37
: Podsadecka Brygida