Zamawiający
Gmina i Miasto Odolanów
Rynek 11
63-430 Odolanów
Tel.: 733-15-81
Faks: 733-38-92
Adres strony internetowej: www.odolanow.pl

ZP.271.2.13.2019 - Dostawa oraz montaż Odnawianych Źródeł Energii na terenie GiM Odolanów (kolektory słoneczne)

Informacje o zamówieniu
Dostawa oraz montaż Odnawianych Źródeł Energii na terenie GiM Odolanów (kolektory słoneczne)
ZP.271.2.13.2019
przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-09-12 09:30:00
2019-09-12 10:00:00
60 dni

: 2019-07-17 11:20:29
: Janiak Agnieszka