Zamawiający
POLITECHNIKA RZESZOWSKA
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
Tel.: 17 7432175
Faks: 8651075
Adres strony internetowej: www.prz.edu.pl

NA/P/311/2021 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej : Budowa budynku D

Informacje o zamówieniu
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej : Budowa budynku D
NA/P/311/2021
Tryb podstawowy
Usługi
2021-12-03 10:00:00
2021-12-03 10:15:00
2022-01-01

: 2021-11-24 13:37:47
: Ochał Jarosław