Zamawiający
Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Wołoska 137
02-507 Warszawa
Tel.: 0225081809
Faks: 0225081803
Adres strony internetowej: http://www.cskmswia.pl

CSKDZP-2375/26/10/02/2018 - zakup , dostawa i montaż sprzętu medycznego

Informacje o zamówieniu
zakup , dostawa i montaż sprzętu medycznego
CSKDZP-2375/26/10/02/2018
przetarg nieograniczony
Dostawy
2018-11-15 09:00:00
2018-11-15 09:00:00
60 dni

: 2018-10-30 12:13:56
: Rosłon Marzena