Zamawiający
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Jerzego Waszyngtona 17
15-274 Białystok
Tel.: 7450595
Faks: 7450595
e-mail: zp@udsk.pl
Adres strony internetowej: https://udsk.pl/zp

PN-34/22/10 - DOSTAWA DOZOWNIKÓW SPRĘŻONEGO POWIETRZA

Informacje o zamówieniu
DOSTAWA DOZOWNIKÓW SPRĘŻONEGO POWIETRZA
PN-34/22/10
Tryb podstawowy
Dostawy
2022-07-19 08:00:00
2022-07-19 08:30:00
2022-08-17

: 2022-07-08 11:25:16
: Saczyńska Anna