Zamawiający
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Ceramiczna 1
22-100 Chełm
Tel.: 562 32 54
Faks: 562 32 47
Adres strony internetowej: www.szpital.chelm.pl

ZP 3311/42/2019 - Zakup i dostawa gazów medycznych

Informacje o zamówieniu
Zakup i dostawa gazów medycznych
ZP 3311/42/2019
uproszczone (pozaustawowe)
Dostawy
2019-09-30 09:00:00
2019-09-30 09:00:00
30 dni

: 2019-09-25 12:28:47
: Kaźmieruk Alicja