Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

ZP.271.1.97.2022.DM - Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy/przebudowy ul. Jasińskiego

Informacje o zamówieniu
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy/przebudowy ul. Jasińskiego
ZP.271.1.97.2022.DM
Przetarg nieograniczony
Usługi
2022-10-05 12:00:00
2022-10-05 12:15:00
2023-01-02

: 2022-09-23 11:54:58
: Mucha Dorota