Zamawiający
Uniwersytet Morski w Gdyni
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia
Tel.: 55-86-421
Faks: 7412250
Adres strony internetowej: www.umg.edu.pl

CRZP/219/2022/AZP - Remont statku Dar Młodzieży do przeglądu pośredniego

Informacje o zamówieniu
Remont statku Dar Młodzieży do przeglądu pośredniego
CRZP/219/2022/AZP
Przetarg nieograniczony
Usługi
2022-12-06 10:00:00
2022-12-06 10:15:00
2023-03-05

: 2022-11-07 09:30:42
: Brunowicz Anita