Zamawiający
Gmina i Miasto Odolanów
Rynek 11
63-430 Odolanów
Tel.: 733-15-81
Faks: 733-38-92
Adres strony internetowej: www.odolanow.pl

ZP.271.2.33.2022 - Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy i Miasta Odolanów

Informacje o zamówieniu
Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy i Miasta Odolanów
ZP.271.2.33.2022
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2022-09-23 09:30:00
2022-09-23 10:10:00
2022-10-22

: 2022-09-08 14:53:25
: Janiak Agnieszka