Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

79/2021 - Dostawa płynów do dializ

Informacje o zamówieniu
Dostawa płynów do dializ
79/2021
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2021-11-16 11:00:00
2021-11-16 11:15:00
2022-02-13

: 2021-10-20 10:23:13
: Jakimowicz Urszula