Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

ZP.271.1.87.2022.AW - Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu

Informacje o zamówieniu
Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu
ZP.271.1.87.2022.AW
Przetarg nieograniczony
Usługi
2022-09-12 13:00:00
2022-09-12 13:15:00
2022-12-10

: 2022-08-16 09:29:54
: Wesołowska Agnieszka