Zamawiający
Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
dr Izabeli Romanowskiej 2
85-796 Bydgoszcz
Tel.: 37-43-000
Faks: 37-43-301
Adres strony internetowej: www.co.bydgoszcz.pl

722/P/2022 - Dostawa lampy operacyjnej

Informacje o zamówieniu
Dostawa lampy operacyjnej
722/P/2022
Tryb podstawowy
Dostawy
2022-09-23 09:00:00
2022-09-23 10:00:00
2022-10-22

: 2022-09-15 09:17:00
: Meller Jagoda